Βιολογία

penguin_yellow

Γνωμικά
Η ευτυχία είναι κάτι το οποίο όταν διαιρείται, πολλαπλασιάζεται.
Πάουλο Κοέλο
Η μαντινάδα της ημέρας
Όσο κι αν πέφτω χαμηλά θέλω να με προσέχεις
και δίπλα μου αν μ' αγαπάς τα λάθη μου ν' αντέχεις.
Αρχική Εκπαιδευτικό υλικό Β' Γυμνασίου Εκπαιδευτικό υλικό Β τάξη αρχαία

logo

Εκπαιδευτικό υλικό Β τάξη αρχαία

sxolio 

Οι μεταφράσεις όλων των κειμένων

Διδακτικό πακέτο

folder Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Γυμνασίου - Λυκείου)
folder Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)
folder Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)
folder Βιβλία διασκευασμένα κ προσαρμοσμένα για αμβλύωπες μαθητές
­
pdf Βιβλίο εκπαιδευτικού

Διαγνωστικό τεστ για τη Β΄Τάξη

επαναληπτικές ασκήσεις

Ενότητα 1. Πατρική δικαιοσύνη

ebook_on Η ενότητα 1 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση

Παρουσίαση της ενότητας σε βίντεο

 Οριστική Μέσης Φωνής

Υλικό από Εκπαιδευτική Τηλεόραση

videos_on Αισχύλος: «Ευμενίδες»

Ενότητα 2.Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή.

ebook_on Η ενότητα 2 σε ηλεκτρονική εμπλουτισμένη μορφή

Διδακτική πρόταση

Δεύτερη διδακτική πρόταση

Το κείμενο με εικόνες

Ανάλυση του κειμένου σε βίντεο

Εξάσκηση στο κείμενο

Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών-Βίντεο

Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών   Αφωνόληκτα

Ημιφωνόληκτα

Ασκήσεις:

Άσκηση για τα διπλόθεμα σε -ων και για τα μονόθεμα σε -ας

Να γραφτούν οι ζητούμενοι τύποι των ουσιαστικών της γ' κλίσης στον ενικό και πλθ. (οδοντικόληκτα)

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις του ουσ. ἡ πατρίς

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσ. ὁ Ἕλλην, ὁ ἀγών 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσ. ὁ πυθμήν, ὁ πνεύμων

Να γράψετε τις καταλήξεις των παρακάτω συμφωνόληκτων ουσιαστικών

Άσκηση συμπλήρωσης καταλήξεων στα αφωνόληκτα ουσιαστικά της γ' κλίσης

Άσκηση για τα αφωνόληκτα γ' κλίσης, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά.

Άσκηση για τα αφωνόληκτα οδοντικόληκτα γ' κλίσης, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά.

Να μεταφερθούν τα αφωνόληκτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

Εντοπίσετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστικών

Ενότητα 3. Το χρέος του ιστορικού

ebook_on Η ενότητα 3 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

  Διδακτική πρόταση

Εναλλακτική πρόταση

Παρουσίαση του κειμένο σε βίντεο

Λεξιλογικός Πίνακας

Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών-βίντεο

Σύνδεση προτάσεων ή όρων-Βίντεο

Ασκήσεις Γραμματικής

1η Άσκηση στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ουσιαστικά

2η Άσκηση στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ουσιαστικά

1η Άσκηση στα σιγμόληκτα ουσιαστικά

2η Άσκηση στα σιγμόληκτα ουσιαστικά

Ασκήσεις Συντακτικού

1).Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων 

2).Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων

3).Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων

4).Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων

5).Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που συνδέουν τις προτάσεις

6).Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που συνδέουν τις προτάσεις

7).Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που συνδέουν τις προτάσεις

8).Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που συνδέουν τις προτάσεις

9).Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης και τι συνδέουν κάθε φορά οι σύνδεσμοι

10).Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που εισάγουν δευτ. προτάσεις

Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων: 7 ασκήσεις σε Hot Potatoes.

Ενότητα 4.Οι Σεληνίτες

ebook_on Η ενότητα 4 σε αμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Υποτακτική βαρυτόνων ρημάτων

Κλίση επιθέτων: φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Ασκήσεις

Για τα επίθετα

1.Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του ενικού στα άλλα γένη

2.Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του πληθυντικού στα άλλα γένη

3.Τα τριτόκλιτα επίθετα της αρχαίας σε -ύς, -εῖα, -ύ στα νέα ελληνικά

4.Άσκηση στα τριτόκλιτα φωνηεντόληκτα επίθετα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Για την υποτακτική

1.Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στους αντίστοιχους της υποτακτικής

2.Άσκηση για τη διάκριση της υποτακτικής

3.Άσκηση για την υποτακτική, συμπλήρωση κενών (1η)

4.Άσκηση για την υποτακτική, συμπλήρωση κενών (2η)

Ενότητα 5. Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών

ebook_on Η ενότητα 5 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

 Το κείμενο της ενότητας σε μορφή powerpoint

   Οδηγίες επεξεργασίας κειμένου. Γραμματική . Παρουσίαση. Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

Ασκήσεις

Άσκηση για την υποτακτική, σχηματισμός υποτακτικής

Άσκηση για την υποτακτική του εἰμί

Άσκηση για την απρόσωπη σύνταξη, υποκείμενο του απαρεμφάτου 1η

 Άσκηση για την απρόσωπη σύνταξη, υποκείμενο του απαρεμφάτου 2η

Άσκηση για την απρόσωπη σύνταξη, υποκείμενο του απαρεμφάτου 3η

Ενότητα 6.

ebook_on Η ενότητα 6 σε ηλεκτρονική εμπλουτισμένη μορφή

Διδακτική πρόταση

Ασκήσεις

1η άσκηση συμπλήρωσης κενών συμφωνόληκτων επιθέτων

 2η άσκηση συμπλήρωσης κενών συμφωνόληκτων επιθέτων

3η άσκηση συμπλήρωσης κενών συμφωνόληκτων επιθέτων

Άσκηση αναγνώρισης της ερωτηματικής (τίς, τίς, τί) ή της αόριστης (τὶς, τὶς, τὶ)

Άσκηση για την αόριστη αντωνυμία τὶς (συμπλήρωση κενών)

Άσκηση για την ερωτηματική αντωνυμία τίς (συμπλήρωση κενών)

Άσκηση στην ερωτηματική τίς και στην αναφορική τὶς

Ενότητα 7.Ένας στοργικός ηγέτης.

ebook_on Η ενότητα 7 σε ηλεκτρονική εμπλουτισμένη μορφή

Η ενότητα σε βίντεο

Κείμενο και μετάφραση σε μορφή powerpoint

Διδακτική πρόταση

Διδακτική πρόταση .  ( Β΄μέρος)  Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

Ασκήσεις

1.Συμπλήρωσε τις καταλήξεις της ευκτικής

2.Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της ευκτικής

3.Να συμπληρωθούν στις παρακάτω προτάσεις οι τύποι της ευκτικής

Ενότητα 8.

ebook_on Η ενότητα 8 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Γραμματική-Συντακτικό Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Διδακτική πρόταση

Το αντικείμενο του ρήματος σε μορφή powerpoint

Φύλλο εργασίας για ασκήσεις συντακτικού

 Ασκήσεις

Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις εγκλίσεις του ρ. εἰμί

Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με τύπους της ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί

Να βρεις το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο

 Να βρείτε το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο

Να βρείτε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των ρημάτων των παρακάτω φράσεων

Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις που λείπουν και να βρείτε τα αντικείμενα

Να βρείτε το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο στις παρακάτω προτάσεις και στη συνέχεια να μεταφέρετε τα αντικείμενα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο

Να βρεις το άμεσο και έμμεσο αντικείμενο

1η Να βρεις τα αντικείμενα και να προσδιορίσεις ποιο είναι άμεσο και ποιο έμμεσο

2η Να βρεις το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο των προτάσεων

3η Να βρεις το υποκείμενο και τα αντικείμενα των παρακάτω προτάσεων. Στη συνέχεια βρες την πτώση των αντικειμένων και ποιο είναι άμεσο και ποιο έμμεσο.

Ενότητα 9. Καλλιπάτειρα.

ebook_on Η ενότητα 9 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση .Παρουσίαση.    Εναλλακτική Πρόταση: Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

Το κείμενο και η μετάφραση της ενότητας σε μορφή powerpoint

Η μετοχή σε μορφή powerpoint

Ασκήσεις

1η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (επιθετική, επιρρηματική, κατηγορηματική)

2η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.)

3η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.)

4η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.)

Να γραφτεί η κατηγορηματική μετοχή στη σωστή πτώση (1η)

Να γραφτεί η κατηγορηματική μετοχή στη σωστή πτώση (2η)

Να γραφτεί το υποκείμενο της μετοχής στη σωστή πτώση (1η)

Να γραφτεί το υποκείμενο της μετοχής στη σωστή πτώση (2η)

Μετοχή απόλυτη ή συνημμένη;

Καλλιπάτειρα του Λορέντζου Μαβίλη. Από Βικιθήκη

 Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Γ ΜΕΡΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (i) Επιθετική Μετοχή (ii) Κατηγορηματική Μετοχή
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (i) Συνημμένη Μετοχή (ii) Απόλυτη Μετοχή

Ενότητα 10

ebook_on Η ενότητα 10 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση

Ενότητα 11. Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου.

ebook_on Η ενότητα 11 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση .Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

Μια μικρή ιστορία από τον Τολστόι

Ενότητα 12. Τα φαινόμενα απατούν.

ebook_on Η ενότητα 12 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση .Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

Ενότητα 13. Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής.

ebook_on Η ενότητα 13 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση .Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

Ενότητα 14

ebook_on Η ενότητα 14 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση

Ενότητα 15.Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

ebook_on Η ενότητα 15 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση .Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Εναλλακτική πρόταση

 Ενότητα 16.Μεγαλόψυχη στάση

ebook_on Η ενότητα 16 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση

Γραμματική-Συντακτικό Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ενότητα 17. Το πάθημα των ερωδιών

ebook_on Η ενότητα 17 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση

Γραμματική-Συντακτικό Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ενότητα 18. Τα μειονεκτήματα του γραπτού λόγου σε σχέση με τον προφορικό

ebook_on Η ενότητα 18 σε εμπλουτισμένη ηλεκτρονική μορφή

Διδακτική πρόταση


 


 


Η  επιλογή των συγκεκριμένων διαδικτυακών τόπων έγινε από το φιλόλογο Στεφανάκη Μανόλη

-Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών τόπων-

 

 

 

Το τραγούδι της ημέρας

Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας & Apurimac, Λουλούδι του δάσους

Ποιητικά θραύσματα

Εκεί όπου η μοίρα χορεύει με τις αρχαίες πέτρες,
βλέπω τ' αγάλματα να στέκουν λυπημένα
μες στους καπνούς κοιτάνε απορημένα.
Κάπνιζε ο τόπος λύπη.
Όλα πεθαίνουν, ακόμη και τ' αγάλματα.
Βλέπω ν' ανατριχιάζουν αρχαίες κολόνες,
να στάζουν αίμα τ' αγάλματα,
γυναικείες θεότητες, σκιές βασιλιάδων,
αθλητές και θεατές να τρέχουν αλαφιασμένοι.
Δρυάδες πεθαίνουν κλαίγοντας
κι ο ποιητής συλλογισμένος,
κρατάει στα χέρια του μαρμάρινο κεφάλι.
Κλείσαν όλοι οι δρόμοι.
Λαθρεπιβάτες του χρόνουν ανήμποροι
Μέτριοι
Δουλοπρεπείς
παίζουμε στις τσέπες μας
κίβδηλα νομίσματα.

Γιάννης Η. Παππάς, Το ανεκτίμητο τίποτα, 2011

Erasmus

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας.

Σας παρακαλούμε πριν συνεχίσετε την πλοήγηση, διαβάστε τους Όρους Χρήσης.

 aniemail18

Επικοινωνία