Βιολογία

penguin_yellow

Ο Κόσμος των Εφήβων

logo-sxol-efimerida

Γνωμικά

Γιατί να λέμε βίαια τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν;

Μπέρτολτ Μπρέχτ

Η μαντινάδα της ημέρας
Τη λεβεντιά όποιος κρατά, κάνει μεγάλο κόπο,
μα όπου περάσει και σταθεί μοσκοβολά τον τόπο.
Αρχική Το σχολείο Κανονισμός λειτουργίας Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

 

Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15 με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 13.55, με το πέρας της 7ης διδακτικής ώρας.
2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του σχολείου. Η μόνη δικαιολογημένη καθυστέρηση είναι αυτή που οφείλεται στα σχολικά λεωφορεία και αφορά μαθητές που κατοικούν στο Κορακοβούνι.
3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή συγκέντρωση εγκαίρως..
4. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρευρίσκονται όλοι στην τάξη τους. Για κανένα λόγο οποιοσδήποτε μαθητής (εκτός αν έχει πάρει άδεια) δεν απουσιάζει από το μάθημά του. Η αδικαιολόγητη απουσία του ελέγχεται και τιμωρείται.
5. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές όλοι, εκτός από τους επιμελητές πρέπει να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Μαθητές που είναι άρρωστοι παίρνουν άδεια από τον καθηγητή τους, παραμένουν στο θρανίο τους στην τάξη και δεν δημιουργούν προβλήματα.
6. Υπεύθυνος για το απουσιολόγιο είναι μόνο ο απουσιολόγος ή ο αναπληρωτής του. Κανείς άλλος μαθητής δεν επεμβαίνει στη λήψη των απουσιών. Οποιαδήποτε αλλοίωση των απουσιών από κάποιο άλλο μαθητή τιμωρείται αυστηρά. Το απουσιολόγιο και το Βιβλίο της Ύλης είναι επίσημα έγγραφα του σχολείου.
7. Οι μαθητές οφείλουν να εισέρχονται στις τάξεις τους έγκαιρα και πάντα πριν από την είσοδο του διδάσκοντα. Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση μη δικαιολογημένη παίρνουν απουσία. Αν κάποιος μαθητής συνηθίζει να καθυστερεί για δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε αποκλείεται από το μάθημα και στη συνέχεια ειδοποιείται ο κηδεμόνας του. Αν παρά τις παραπάνω προειδοποιήσεις επαναλαμβάνει το φαινόμενο, τότε ισχύουν οι σχολικές κυρώσεις που αναφέρονται παρακάτω, στην παράγραφο «Συμπεριφορά των μαθητών».
8. Οι μαθητές δεν εξέρχονται αυθαίρετα από τις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος, ζητούν την άδεια του καθηγητή.
9. Οι μαθητές δεν εξέρχονται χωρίς άδεια από την αυλή του σχολείου. Αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ζητούν άδεια μόνο από τη Διευθύντρια του σχολείου ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τις Υποδιευθύντριες. Η αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο ή σε ώρα μαθήματος ή σε ώρα διαλείμματος απαγορεύεται αυστηρά και έχει σαν συνέπεια την τιμωρία του μαθητή.
10. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν κατατοπιστικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους στο σχολείο, π.χ. για τα όρια των απουσιών, για τη διδακτέα ύλη κ. ά. από τους καθηγητές ή τη Διεύθυνση του σχολείου.
11. Οι μαθητές έχουν, με βάση το νόμο, το δικαίωμα του συνδικαλισμού, δηλαδή να εκλέγουν 5μελή και 15μελή συμβούλια. Η πολιτεία με τον τρόπο αυτό τους αναγνωρίζει ως άτομα ικανά να αποφασίζουν και να λαμβάνουν χρήσιμες αποφάσεις και για τον εαυτό τους και για το σχολείο τους. Γι? αυτό είναι απαραίτητο να εκλέγονται στα παραπάνω συμβούλια μαθητές που θα έχουν τις ανάλογες ικανότητες. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται μόνο για να διεκδικήσουν οι μαθητές μια εκδρομή ή να οργανώσουν μια μορφή διασκέδασης αλλά και για να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (δες κανονισμό μαθητικών κοινοτήτων).
12. Η ενδυμασία των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να είναι η πρέπουσα και να αποφεύγονται οι ακρότητες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητικά σχόλια αλλά και που δεν ταιριάζουν σε μαθητή.
13. Οι μαθητές παροτρύνονται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, όπως π.χ. αθλητικές, καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, σε σχολικές εορτές (παρελάσεις) κτλ.
14. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το σχολικό χώρο, να μην καταστρέφουν τους πίνακες, τα θρανία, τα καθίσματά τους, να διατηρούν καθαρό το σχολικό περιβάλλον,(φαγητά και ποτά δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες) γνωρίζοντας ότι όλα αυτά ανήκουν στους ίδιους.
15. Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να διατηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής, να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και να είναι καθαροί στην ενδυμασία τους.
16. Απαγορεύεται η είσοδος και στάθμευση δικύκλων ή αυτοκινήτων χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς άδεια μέσα στην αυλή του σχολείου.
2. ΦΟΙΤΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ? ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η προαγωγή των μαθητών των Γυμνασίων εξαρτάται από την κανονική φοίτηση και την επίδοσή τους στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η τακτική φοίτηση και οι απουσίες των μαθητών είναι κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
Α) ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:
  1. Το σύνολο των απουσιών ανεξάρτητα από τους λόγους που έγιναν δεν υπερβαίνει τις 64.
  2. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες το πολύ 64 είναι αδικαιολόγητες και οι υπόλοιπες είναι όλες δικαιολογημένες.
  3. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164, από τις οποίες το πολύ 64 είναι αδικαιολόγητες και οι υπόλοιπες είναι όλες δικαιολογημένες και ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριμήνων είναι τουλάχιστον 14 ½.
Μαθητής του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής γίνεται δεκτός κανονικά στις εξετάσεις του Ιουνίου.
Β) ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:
  1. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164, από τις οποίες το πολύ 64 είναι αδικαιολόγητες και οι υπόλοιπες είναι όλες δικαιολογημένες.
  2. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 164 και όχι τις 214, από τις οποίες το πολύ 64 είναι αδικαιολόγητες και οι υπόλοιπες είναι όλες δικαιολογημένες και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριμήνων είναι τουλάχιστον 14 ½.
Μαθητής του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε ολική εξέταση τον Σεπτέμβριο.
Γ) ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε πάνω από τις 64 αδικαιολόγητες απουσίες και η φοίτησή του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής ή ελλιπής.
Μαθητής του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής απορρίπτεται στην ίδια τάξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε διδακτική ώρα μπαίνει μία (1) απουσία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται σε τακτά διαστήματα τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, που απουσίασε για λόγους υγείας περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση μπορεί να χρησιμεύσει και για τη δικαιολόγηση των απουσιών.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών έως δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα (το παραχωρεί το σχολείο) που προσκομίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον κηδεμόνα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 μέρες αθροιστικά για όλο το έτος.
Άδεια για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς και μόνο για ειδικούς λόγους (π.χ. υγείας) δίδεται μόνο από τη Διεύθυνση του σχολείου και δικαιολογούνται ή από το γιατρό ή τον κηδεμόνα ή τη Διευθύντρια του σχολείου.
3. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτιστος στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.
Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Εξάλλου, σκοπός της προσέλευσης στο σχολείο είναι και η απόκτηση γνώσεων αλλά και η διαπαιδαγώγηση του μαθητή. Κατά συνέπεια οφείλει να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του, δηλαδή να γράφει και να μελετά, να παρακολουθεί στενά τα μαθήματά του, να είναι υπεύθυνος και δραστήριος μέσα στην τάξη, να συμμετέχει στο μάθημα και να ακούει προσεκτικά τον καθηγητή του. Η αμέλεια και η αδιαφορία δεν είναι γνωρίσματα ενός σωστού μαθητή.
Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση,
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας,
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες και
ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.
Μαθητής που για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος αποδεικνύεται από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο δεν μπορεί να εξεταστεί γραπτώς εξετάζεται προφορικά και αξιολογείται με βάση μόνο την προφορική εξέταση .
4. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ? ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ? ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για την προαγωγή του μαθητή στην επόμενη τάξη, απαιτείται να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 09,5 για κάθε μάθημα. Ο μέσος όρος για κάθε μάθημα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης του Ιουνίου (για όσα μαθήματα προβλέπεται γραπτή εξέταση), διαιρούμενο διά τέσσερα. Π.χ. (α΄ τρίμ. 13 + β΄ τρίμ. 14 + γ΄ τρίμ. 14 + Ιούνιος 11) : 4 = 52 : 4 = 13 τελικός βαθμός μαθήματος. Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετή­σιας επίδοσης λογίζεται το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων, διαιρούμενο διά τρία.
Ορισμένα μαθήματα χωρίζονται σε κλάδους. Αυτά είναι:
α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, με κλάδους Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
β) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία με κλάδους Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία,
γ) Αισθητική Αγωγή με κλάδους Καλλιτεχνικά και Μουσική,
δ) Πληροφορική-Τεχνολογία με κλάδους Πληροφορική και Τεχνολογία και
ε) Φυσική-Χημεία με κλάδους Φυσική και Χημεία.
Στα μαθήματα που έχουν κλάδους, ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί τον γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα. Έτσι, αν π.χ. ο μέσος όρος ενός μαθητή στη Φυσική είναι 12 και στη Χημεία 16, ο βαθμός του μαθήματος Φυσική-Χημεία είναι (12+16):2 = 28 : 2 =14.
Ένας μαθητής απορρίπτεται και παραμένει στην ίδια τάξη, εάν δεν συγκεντρώσει τον ελάχιστο μέσο όρο 09,5 σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα. Αν τα μαθήματα αυτά είναι ένα ως τέσσερα (1-4), ο μαθητής παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Προσοχή: δεν εννοούνται ως ξεχωριστά μαθήματα οι κλάδοι μαθημάτων. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε έναν κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε. Για παράδειγμα: Αν ένας μαθητής, μετά και τις εξετάσεις του Ιουνίου, έχει στη Νεοελληνική Γλώσσα 13 και στη Νεοελληνική Γραμματεία 09, τότε ο μέσος όρος του μαθήματος είναι (13+9):2=11, άρα περνάει και την Νεοελληνική Γραμματεία. Αν όμως ο συνδυασμός είναι (10+8):2= 09, τότε, περνάει μεν τη Νεοελληνική Γλώσσα (10), αλλά απορρίπτεται στη Νεοελληνική Γραμματεία (08), επομένως απορρίπτεται στο μάθημα. Αν με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται σε λιγότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε ξαναδίνει τα μαθήματα αυτά και τους κλάδους τους τον Σεπτέμβρη (δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ξαναδίνει μόνο τη Νεοελληνική Γραμματεία). Αν απορρίπτεται σε 5 ή περισσότερα, ο μαθητής απορρίπτεται και επαναλαμβάνει την τάξη.
5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να συμμορφώνονται έμπρακτα προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και γενικότερα προς τις αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και τους καθηγητές τους και τους συμμαθητές τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι μαζί αποτελούν τη σχολική κοινωνία, η οποία για να λειτουργήσει σωστά έχει ανάγκη από κάποιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρούνται με μεγάλη ακρίβεια. Η ασέβεια και η αυθάδεια στην καθηγητή τους, η κακή συμπεριφορά στους συμμαθητές τους προϋποθέτουν αυστηρές τιμωρίες που μπορούν να οδηγήσουν και στην οριστική απομάκρυνσή τους από το σχολείο.
Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν και αυτές μέσο διαπαιδαγωγήσεως των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι όμως αποκλειστικά. Αποβλέπουν επί πλέον στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και στην τήρηση από τους μαθητές της απαραίτητης τάξης και ευκοσμίας. Όταν ο μαθητής με συγκεκριμένη υπαίτια πράξη ή παράλειψη παρεκκλίνει από την ως άνω προσήκουσα διαγωγή, τότε, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι υφίσταται παιδαγωγική ανάγκη, επιβάλλεται σ` αυτόν μία σχολική κύρωση, ανάλογα προς τον βαθμό παρεκκλίσεως: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή μιας, δύο ή τριών ημερών από τα μαθήματα, ε) πενθήμερη αποβολή από τα μαθήματα και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
6. ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέψουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την εξάπλωση του καπνίσματος. Για το λόγο αυτό το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου.
7. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει απενεργοποιημένο (σβηστό, όχι σε αθόρυβη λειτουργία) μέσα στην τσάντα του. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι σχολικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Συμπεριφορά των μαθητών».
Υπενθυμίζεται ότι κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στην αυλή ή ακόμη και το τηλέφωνο της Γραμματείας του σχολείου. Επομένως το κινητό τηλέφωνο δεν του είναι απαραίτητο στο σχολείο.


 

Το τραγούδι της ημέρας

Νίκος Πορτοκάλογλου , Θάλασσά μου σκοτεινή

Ποιητικά θραύσματα


- Προδίδετε πάλι την Ποίηση, θα μου πεις,
την ιερότερη εκδήλωση του Ανθρώπου
τη χρησιμοποιείτε πάλι ως μέσον, υποζύγιον
των σκοτεινών επιδιώξεών σας
Εν πλήρει γνώσει της ζημιάς που προκαλείται
Με το παράδειγμά σας στους νεωτέρους.
Το τι δεν πρόδωσες εσύ να μου πεις
Εσύ κι οι όμοιοί σου, χρόνια και χρόνια,
Ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας
Στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια
Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρίς αφτιά
Ν? ακούτε, με σφραγισμένα στόματα, και δε μιλάτε.
Για ποια ανθρώπινα ιερά μας εγκαλείτε;
Ξέρω : κηρύγματα και ρητορείες πάλι, θα πεις.
Ε ναι λοιπόν! Κηρύγματα και ρητορείες.
Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις
Να μην τις παίρνει ο άνεμος.

Μανόλης Αναγνωστάκης, Ποιητική

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

syllogos

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας.

Σας παρακαλούμε πριν συνεχίσετε την πλοήγηση, διαβάστε τους Όρους Χρήσης.

aniemail18

Επικοινωνία

e-mail