Εγγραφές μαθητών στο 5ο Γυμνάσιο

Οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο από
04 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00-13:00 προκειμένου να εγγράψουν
τα παιδιά τους στο σχολείο μας.

Η εγγραφή στην Α΄ τάξη και η ανανέωση εγγραφής στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη γίνεται
πλέον με τον εξής τρόπο:

Μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ο κηδεμόνας του μαθητή οφείλει να προσέλθει
στο σχολείο για:

- Να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση (την παρέχει το σχολείο) με την οποία δηλώνει
τη νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
(e-mail), τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS)
και τα στοιχεία του μαθητή.

- Ειδικά για τους μαθητές της Α΄ τάξης θα πρέπει ο κηδεμόνας να προσκομίσει το
Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή υπογεγραμμένο από το γιατρό.

Παρακαλούμε κατά την προσέλευσή σας να έχετε μαζί σας γραμμένη με
ευανάγνωστα γράμματα την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail).