Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974). Ιστορικό ντοκιμαντέρ του Θεοδόση Θεοδοσόπουλου.

Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Θεοδόση Θεοδοσόπουλου.

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 1ο

 

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 2ο

 

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 3ο

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 4ο

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 5ο

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 6ο

Η ανατομία μιας δικτατορίας (1967 - 1974) Μέρος 7ο