Εδώ Πολυτεχνείο, Ιστορικό ντοκιμαντέρ

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 1ο

 

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 2ο

 

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 3ο

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 4ο

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 5ο

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 6ο

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 7ο

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 8ο

Εδώ Πολυτεχνείο, Μέρος 9ο