Εκπαιδευτικό υλικό Γ τάξη γλώσσα

Διδακτικό πακέτο

pdf Βιβλίο εκπαιδευτικού
pdf Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας
pdf Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής

Ενότητα 1η. Η Ελλάδα στον κόσμο

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Παρατακτική και Υποτακτική Σύνδεση προτάσεων
Γ. Σύνδεση ερευνητικών εργασιών
Δ. Λεξιλόγιο
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Αποτύπωση της δομής του υποταγμένου λόγου με αφορμή το κείμενο επτά της ενότητας.

Σύνδεση προτάσεων

Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων (slideshare)

Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων: ασκήσεις σε PowerPoint, σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων (ασύνδετο σχήμα - παρατακτική σύνδεση - υποτακτική σύνδεση). Της Σταματίας Σταμάτη.

Άσκηση για τους συνδέσμους

Τα στάδια της ερευνητικής εργασίας (σχεδιάγραμμα)

 Ενότητα 2η. Γλώσσα και πολιτισμοί του κόσμου

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Είδη δευτερευουσών προτάσεων
Γ. Λεξιλόγιο
Δ. Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

"Η Γλωσσομάθεια" κείμενο για επεξεργασία

"Γλώσσα και πολιτισμός" κείμενο για επεξεργασία

Δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις

- Δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις
- Ασκήσεις στις Δευτερεύουσες Εδικές, Βουλητικές και Ενδοιαστικές

-Ασκήσεις στις Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές προτάσεις

A) Ειδικές Προτάσεις (παρουσίαση των προτάσεων και άσκηση, σεPowerPoint, -- άσκηση αξιολόγησης στο Excel) Της Σταματίας Σταμάτη.

Β) Βουλητικές Προτάσεις (παρουσίαση των προτάσεων και άσκηση, σε Powerpoint, -- άσκηση αξιολόγησης στο Excel) Της Σταματίας Σταμάτη.

Γ) Ενδοιαστικές Προτάσεις (παρουσίαση των προτάσεων και άσκηση, σε PowerPoint)

Η πολυσημία μιας λέξης

Ενότητα 3η. Είμαστε όλοι ίδιοι.Είμαστε όλοι διαφορετικοί.

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Ερωτηματικές προτάσεις-Ευθύς κ Πλάγιος λόγος
Γ. Λεξιλόγιο
Δ. Κυριολεξία-Μεταφορά
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί-Σχέδιο διδασκαλίας (3 διδακτικές ώρες)

Ρατσισμός

Ερωτηματικές προτάσεις. Ευθύς και πλάγιος λόγος.

Θεωρία και Ασκήσεις στις Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις
- Θεωρία: Ευθείες και Πλάγιες Ερωτήσεις, Πλάγιος Λόγος

Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις (παρουσίαση των προτάσεων και άσκηση, σε PowerPoint, --) Της Σταματίας Σταμάτη.

-Εντοπισμός
- Ολικής ή μερικής άγνοιας
- Συντακτικός Ρόλος
Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις Ερωτήσεις ολικής άγνοιας Ερωτήσεις μερικής άγνoιας

Ασκήσεις

 1. Να βρεθούν οι σύνδεσμοι ή τα μόρια που εισάγουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις. *
 2. Να βρεθούν οι ονοματικές προτάσεις *
 3. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο **
 4. Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) *
 5. Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) **
 6. Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) **
 7. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) **
 8. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 9. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) **
 10. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) **
 11. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης ***

Κυριολεξία και μεταφορά

Άσκηση για την κυριολεξία και τη μεταφορά

Σχετικές Διευθύνσεις:

Η ενωμένη ευρώπη και ο ρατσισμός: Το ευρωπαικό κέντρο παρακολούθησης για τη ξενοφοβία και το ρατσισμό

Όλοι ίσοι-όλοι διαφορετικοί-Mια καμπάνια της Γ.Γ.Νέας Γενιάς για τον Ρατσισμό

Διαφορετικότητα:ένας ιστοτόπος για τις διαφορές μας.

Ποια είναι η χώρα μου; Ένα κείμενο του Νίκου Οντουμπιτάν,μετανάστη δεύτερης γενιάς.

Ταξίδι φυγής: Κι ένα παιχίδι που μας δίνει την ευκαιρία να βιώσουμε τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας..

Δείτε και το αφιέρωμα της ιστοσελίδας μας για το ρατσισμό.

Στην Αμερική : Διήγημα της Ελένης Μανουσάκη (Γ5)

Ενότητα 4η. Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες.

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Αναφορικές προτάσεις
Γ. Ελληνικά σε ξένες γλώσσες
Δ. Συνώνυμα-Αντίθετα
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Διδακτική πρόταση.

Ειρήνη - Πόλεμος: Φύλλο εργασίας

Θεωρία & Ασκήσεις στις Δευτερεύουσες Αναφορικές προτάσεις. - Θεωρία - Αναφορικές προτάσεις (Video)

Θεωρία των αναφορικών προτάσεων σε powerpoint

Φύλλο εργασίας για τις αναφορικές προτάσεις
- Ασκήσεις στις ελεύθερες & επιθετικές αναφορικές προτάσεις
- Ασκήσεις στις ονοματικές & επιρρηματικές
- Ασκήσεις στις προσδιοριστικές (περιοριστικές) & προσθετικές (μη περιοριστικές)
- Ασκήσεις στο συντακτικό τους ρόλο

Συγκεντρωτική θεωρία των αναφορικών προτάσεων.

Περιοριστικές και μη περιοριστικές αναφορικές προτάσεις. Ελεύθερες αναφορικές προτάσεις.

Άσκηση:Βάλτε κόμμα όπου χρειάζεται.

Περιπέτειες στο πάρκο - Στεφάνι στον αέρα - συνώνυμα, ταυτόσημα, αντίθετα

Φύλλο δραστηριοτήτων για συνώνυμες και αντίθετες λέξεις

Σχετικές Διευθύνσεις:

Η δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ευρωσκεπτικισμός.Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ευρώπη, Πληροφορίες και άρθρα διαφόρων θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα 5η. Ειρήνη πόλεμος.

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Τελικές κ Αιτιολογικές προτάσεις
Γ. Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του
Δ. Λεξιλόγιο
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Ιστοεξερεύνηση.        Διδακτική πρόταση Ο πόλεμος στην τέχνη ενάντια στην τέχνη του πολέμου. Αποφθέγματα

Λογοτεχνικά κείμενα με θέμα την Ειρήνη και τον πόλεμο

Γιάννης Ρίτσος, Ειρήνη

http://www.youtube.com/watch?v=O9UDN59Omn4

Αναγνωστάκης Μανόλης,Ποιήματα πο? μ?ς διάβασε ?να βράδυ ? λοχίας Οtto V...

Οδυσσέας Ελύτης, Η Πορεία προς το μέτωπο.

Ηλίας Βενέζης,Το νούμερο 31328

Αντώνης Σαμαράκης, Πολεμική ιστορία

Ειρήνη - Πόλεμος

Έχουμε πόλεμο;

Αντιπολεμικά τραγούδια

Bob Dylan -Masters of War Born In The USA - Bruce Springsteen Bob Marley- war

Βασίλης Παπακωσταντίνου - Τρίτος Παγκόσμιος

Διονύσης Σαββόπουλος "Βιετνάμ" σε διασκευή MAGIC DE SPELL από το δίσκο "Κόκκινο"

Νίκος Ξυλούρης ,"Αντιπολεμικά" , Τον πόλεμο τον κάνουνε Ο μικρός στρατιώτης

Θεωρία και Ασκήσεις στις δευτερεύουσες τελικές και αιτιολογικές προτάσεις.

Θεωρία για τις τελικές και αιτιολογικές προτάσεις. Ομόηχα, παρώνυμα και τονικά παρώνυμα ( σε μορφή powerpoint)

- Θεωρία στις τελικές, αιτιολογικές και ομώνυμα/παρώνυμα
- Δευτερεύουσες τελικές προτάσεις -Διάκριση τελικών-βουλητικών προτάσεων
- Δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις -Εισαγωγή αιτιολογικών προτάσεων

Ενότητα 6η. Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση των οικουμενικών αξιών

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Χρονικές κ υποθετικές προτάσεις
Γ. Υπώνυμα-Ορισμός
Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Διδακτική πρόταση

Ενεργοί πολίτες - Υπεράσπιση οικουμενικών αξιών

Χρονικές και υποθετικές προτάσεις. Υπώνυμα / Ορισμός ( Θεωρία σε μορφή powerpoint)

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας

Μαθητή - 6η ενότητα (PDF)

Ενότητα 7η. Τέχνη, μια γλώσσα για όλους

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Αποτελεσματικές κ εναντιωματικές προτάσεις
Γ. Μετωνυμία
Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές προτάσεις / Μετωνυμία (θεωρία σε μορφή powerpoint)

Διδακτική πρόταση

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις: παρουσίαση των προτάσεων σε PowerPoint -- σειρά 9 ασκήσεων σε Hot Potatoes, για τις Επιρρηματικές προτάσεις (Αιτιολογικές, Τελικές, Αποτελεσματικές, Υποθετικές, Εναντιωματικές, Χρονικές και Αναφορικές)  Της Σταματίας Σταμάτη.

Υλικό από Εκπαιδευτική Τηλεόραση

videos_on

Μουσική
Στίχοι στην Ποπ και Ροκ Μουσική

Ενότητα 8η. Μπροστά στο μέλλον

Η ενότητα σε ηλεκτρονική μορφή εμπλουτισμένη:

Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Μόρια
Γ. Στίξη
Δ. Σχήματα λόγου
Ε. Περίληψη
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

Διδακτική Πρόταση για τη συγγραφή περίληψης

Τα βήματα της περίληψης

Η Στίξη

Τα σημάδια της στίξης στο γραπτό λόγο: μια αιρετική εξέταση της λειτουργίας τους (έξω από τη λογική της Γραμματικής)

Μεθοδολογία Επιστολής Γ΄ Γυμνασίου

Η  επιλογή των συγκεκριμένων διαδικτυακών τόπων έγινε από το φιλόλογο Στεφανάκη Μανόλη

-Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών τόπων-