Eσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου 2021-2022

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2021-2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου ορίζει κανόνες για τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές,
μαθητές, γονείς) με σκοπό την εφαρμογή των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων της εκπαίδευσης, της υποστήριξης
της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου, και της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού
και αρμονικής συνεργασίας.


Ως καθηγητής του 5ου Γυμνασίου:
1. Διδάσκω στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.
2. Προγραμματίζω τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων μου και συμμετέχω στο γενικότερο προγραμματισμό
δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη μου τις οδηγίες του Υπ. Παιδείας.
3. Προετοιμάζω καθημερινά και οργανώνω το μάθημά μου, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
4. Ενημερώνομαι από τη Διεύθυνση του σχολείου και τηρώ τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες
και τις εγκυκλίους.
5. Αναλαμβάνω ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου,
συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην ομαλή συλλογική λειτουργία του.
6. Συνεργάζομαι με τους μαθητές, σέβομαι την προσωπικότητά τους, καλλιεργώ και εμπνέω σ' αυτούς, κυρίως με
το παράδειγμά μου, δημοκρατική συμπεριφορά.
7. Ενθαρρύνω τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν
τους ίδιους και το σχολείο, και καλλιεργώ τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
8. Αναλαμβάνω καθήκοντα εφημερεύοντος, έχω την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών,
φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την
ασφάλειά τους.
9. Μεριμνώ για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, και τους ενημερώνω για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών
τους.


Ως μαθητής του 5ου Γυμνασίου:
1. Συμπεριφέρομαι και μιλάω με ευγένεια και σεβασμό στους συμμαθητές μου και στους καθηγητές μου.
2. Συμπεριφέρομαι κόσμια και μέσα στον χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν (περιπάτους, εκδρομές,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, κ.λπ.).
3. Δεν ασκώ σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία σε κανέναν.
4. Ζητώ κατατοπιστικές πληροφορίες και συζητώ προβλήματα που με απασχολούν με τον υπεύθυνο καθηγητή του
τμήματός μου ή και τη Διεύθυνση του σχολείου.
5. Προσέρχομαι εγκαίρως στην πρωινή προσευχή-συγκέντρωση καθώς και στην αίθουσα διδασκαλίας πριν από την
είσοδο του καθηγητή μου. Αν καθυστερήσω, θα πρέπει να περάσω από το γραφείο της Διεύθυνσης.
6. Δεν φέρνω φαγητό και αναψυκτικά στην αίθουσα διδασκαλίας και στα εργαστήρια. Τυχόν υπόλοιπο το φυλάσσω
στην τσάντα μου.
7. Το μάθημα τελειώνει με το κτύπημα του κουδουνιού και αποχωρώ από την αίθουσα διδασκαλίας μόλις δώσει
άδεια ο καθηγητής μου.
8. Στα διαλείμματα βγαίνω έξω στην αυλή (στο χώρο του Γυμνασίου), εκτός κι αν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές
συνθήκες.

9. Δεν τρέχω και δεν φωνασκώ στους διαδρόμους του σχολείου.
10. Εισέρχομαι στα γραφεία του σχολείου μόνο αν υπάρχει πραγματική ανάγκη επικοινωνίας με συγκεκριμένο
καθηγητή μου, με τους γονείς μου ή τη Διεύθυνση του σχολείου.
11. Δεν απουσιάζω χωρίς λόγο από το σχολείο μου. Όταν έχω λόγους να απουσιάσω, οι γονείς μου ενημερώνουν το
σχολείο.
12. Δεν εξέρχομαι αυθαίρετα από την αίθουσα διδασκαλίας. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος, ζητάω την άδεια του
καθηγητή μου.
13. Δεν απομακρύνομαι από τον χώρο του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αν για οποιοδήποτε λόγο (π.χ.
ασθένεια) θέλω να αποχωρήσω, ζητώ άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.
14. Συμβάλλω με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας σε κάθε χώρο του σχολείου μου, εσωτερικό και
εξωτερικό. Προσέχω τα θρανία, τους τοίχους και τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων.
15. Δεν χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο στον χώρο του σχολείου, διότι απαγορεύεται αυστηρά και κινδυνεύω με
κυρώσεις και προσωρινή κατάσχεση. Σε περίπτωση ανάγκης μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο του σχολείου.
16. Δεν μαγνητοφωνώ και δεν βιντεοσκοπώ στον χώρο του σχολείου.
17. Φροντίζω για την προσωπική μου καθαριότητα και το ευπρεπές ντύσιμο μου.
18. Έχω καθημερινά μαζί μου τα απαραίτητα αντικείμενα για τα μαθήματά μου (βιβλία, τετράδια, στυλό, όργανα
σχεδίασης, κ.λπ.).
19. Τηρώ ησυχία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και δείχνω προσοχή στο μάθημα.
20. Διατηρώ σταθερή θέση σε θρανίο στην αίθουσα διδασκαλίας, εκτός κι αν μου αλλάξει θέση ο υπεύθυνος
καθηγητής του τμήματός μου.
21. Συζητώ με τους καθηγητές μου θέματα που αφορούν στην αξιολόγησή μου, την ύλη και τη διδασκαλία των
μαθημάτων. Όλα τα μαθήματα είναι εξίσου σημαντικά.
22. Γνωρίζω ότι το σχολείο ενημερώνει τους γονείς μου για τυχόν απουσίες μου, για τη συμπεριφορά μου και την
επίδοσή μου στα μαθήματα.
23. Σε περίπτωση κενού δεν περιφέρομαι άσκοπα στους χώρους του σχολείου, αλλά παραμένω σε συγκεκριμένο
χώρο που θα μου υποδείξει η Διεύθυνση.
24. Ως επιμελητής εκτελώ τις υποχρεώσεις μου: καθαρίζω τον πίνακα, ανοίγω στη διάρκεια του διαλείμματος τα
παράθυρα για αερισμό και έχω την ευθύνη για τον έλεγχο της καθαριότητας της τάξης μου.
25. Γνωρίζω ότι υπεύθυνος για το απουσιολόγιο είναι μόνο ο απουσιολόγος ή ο αναπληρωτής του. Το απουσιολόγιο
και το βιβλίο ύλης είναι επίσημα έγγραφα του σχολείου.
26. Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου.


Ως γονέας-κηδεμόνας μαθητή/τριας του 5ου Γυμνασίου:
1. Εγγράφω το παιδί μου στο σχολείο καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση που μου παρέχει το σχολείο. Στην
υπεύθυνη αυτή δήλωση δηλώνω τη νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, την αποδοχή της ηλεκτρονικής
ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του παιδιού μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου.
2. Είμαι υπεύθυνος για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης, της σχολικής επίδοσης και της συμπεριφοράς του
παιδιού μου.
3. Ενημερώνω υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το παιδί μου και που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά και τη σχολική του επίδοση (θέματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, κ.ά.).
4. Ενημερώνω άμεσα το σχολείο για κάθε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας μου (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα).
5. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού μου γνωστοποιώ άμεσα στο σχολείο τους λόγους της απουσίας. Η
γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που
προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.
6. Γνωρίζω ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση των απόψεων των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών, επικοινωνεί με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, και προσφέρει τη
συνεργασία του για την προαγωγή του σχολικού έργου.