Διδακτική επίσκεψη

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών των τμημάτων A4 και A5 του σχολείου μας σε μονάδα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (Θερμοκήπιο Χρυσανθέμων) στο Θραψανό.  

greenhouse

Η επίσκεψη στο θερμοκήπιο περιελάμβανε την ενημέρωση για τον τρόπο παραγωγής κομμένων χρυσανθέμων από τον ιδιοκτήτη θερμοκηπιακής μονάδας κ. Στρουμπάκη καθώς και την ξενάγηση στους χώρους ριζοβολίας, φύτευσης, παραγωγής και συσκευασίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την υδροπονική καλλιέργεια, τη διαδικασία ριζοβολίας των μοσχευμάτων, τις απαιτήσεις σε θερμοκρασία, φως, οξυγόνο, υγρασία, τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, την αυτοματοποίηση των συστημάτων μέσω κατάλληλου προγραμματισμού, τη συσκευασία και προώθηση σε ντόπιες και ξένες αγορές. Βασικό σημείο αναφοράς ήταν οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη παραγωγική δραστηριότητα οι οποίες κατά τον καλλιεργητή είναι η τεχνογνωσία, η αγάπη και η συνείδηση για αυτό που επιλέγεις να κάνεις!

Οι εικόνες των χρωμάτων από το ανθισμένο θερμοκήπιο μάγεψε τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τους συνοδούς καθηγητές! Η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές μας ήταν σημαντικές, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της Τεχνολογίας καθώς και την ανάγκη για συνειδητή και οργανωμένη συστηματική εργασία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.