Επιστολή προς τους γονείς για την ομάδα δράσης ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Ο σχολικός εκφοβισμός, φαινόμενο που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, δυστυχώς. έχει περάσει και την πόρτα του δικού μας σχολείου. Οι καθηγητές που υπογράφουμε την επιστολή αυτή αναλάβαμε την πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας ομάδας δράσης για την πρόληψη και τη διαχείριση της ενδοσχολικής βίας.

Πρωταρχικός σκοπός της ομάδας είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και η διαμόρφωση πολιτικών κατά της σχολικής βίας, αφού πράγματι είναι σημαντικό τα μέλη της σχολικής κοινότητας να μοιράζονται ένα κοινό όραμα και να ακολουθούν μια προσυμφωνημένη πολιτική στη διαχείριση των περιστατικών με τρόπο αποτελεσματικό, δίκαιο, και κοινά αποδεκτό. Κάποιες από αυτές τις πολιτικές είναι η καλλιέργεια του σεβασμού στους κανόνες της τάξης, η προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων με ειρηνικό τρόπο. Σημαντική προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση και ο εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών. Επιπλέον, η ενίσχυση της επικοινωνίας, της αλληλεγγύης, της αποδοχής, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, ευχάριστο και ευεπίφορο για τη μάθηση, αποτελούν τους βασικούς άξονες και στόχους των συγκεκριμένων δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα: Η πρώτη δράση μας είναι η σύσταση μιας μαθητικής ομάδας διαμεσολάβησης για τον σχολικό εκφοβισμό. Παράλληλα, στο χώρο του σχολείου θα δημιουργηθεί μια ειδική γωνιά, η οποία θα φιλοξενήσει το "κουτί κατά του εκφοβισμού". Εδώ οι μαθητές ανώνυμα θα μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες τους είτε ως θύτες είτε ως θύματα.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ήδη (και θα εμπλουτίζεται διαρκώς) μια ψηφιακή βιβλιοθήκη στην ιστοσελίδα του σχολείου με υποστηρικτικό υλικό για όλους, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Επίσης, το σχολείο θα διοργανώσει μια ημερίδα με κεντρικό ομιλητή ειδικό επιστήμονα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και μια σειρά από δράσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εφόσον οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Αξίζει να επισημάνουμε σ’ αυτό το σημείο ότι στοχεύουμε κυρίως στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων με πνεύμα συμβουλευτικό, ενημερωτικό και επικουρικό. Σε καμιά περίπτωση δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε επαρκή κατάρτιση, ώστε να σηκώσουμε στις πλάτες μας μόνοι μας τα θέματα σχολικού εκφοβισμού που θα ανακύψουν. Για αυτά οι πλέον αρμόδιοι είναι οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι να προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει και να προλάβει τυχόν παραβατικές συμπεριφορές. Ευελπιστούμε στην άμεση στήριξη και συνεργασία στο έργο μας. Είναι σημαντικό να παροτρύνετε κι εσείς τα παιδιά σας να εκφράζουν τα συναισθήματα και τους φόβους τους.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Αποστολάκη Αλίκη

Ηλιάδου Νόπη

Λιπάκη Βιβή

Μάρκου Μαρία

Στεφανάκης Μάνος

Ταβλαδωράκης Σπύρος

Φρεσκάκης Δημήτρης

Χριστοφοράκη Μαρία