Δεν πληρώνω...δεν πληρώνω. Η παράσταση

Παρακολουθήστε ολόκληρη την παράσταση επιλέγοντας τα παρακάτω αποσπάσματα από τα βίντεο που παρατίθενται.