Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης- χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη -επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.Ειδικότερα:

 1. Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks , ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη - χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
 2.  Εάν μέσω των ιστοσελίδων μας θίγουμε, χωρίς την πρόθεση μας, πνευματικά δικαιώματα ή παρέχουμε κάποια ενόχληση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, για να προβούμε αμέσως στη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να υπάρχει σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του ή προς το πνευματικό του δημιούργημα, να επικοινωνήσει, για να διαγραφεί.
 3.  Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι συνδέσεις (σύνδεσμοι) ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων οι ιστοσελίδες μας τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Επομένως δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν στους υπολογιστές των επισκεπτών-χρηστών, γι' αυτό και δεν αναλαμβάνουμε το κόστος των ζημιών που ενδεχομένως θα προκληθούν.
 4. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες -επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών- επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.Οι επισκέπτες - χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι πληροφορίες που τώρα τους φαίνονται ως ορθές μπορεί να αποδειχθούν στο μέλλον εσφαλμένες.
 5.  Οι ιστοσελίδες μας σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά μόνο σε ανθρώπινες πράξεις ή ενέργειες, εκ των οποίων άλλες μεν ενδεχομένως να επαινούνται, άλλες δε να κατακρίνονται, σύμφωνα πάντοτε με τις δικές μας αντιλήψεις ή ηθικές αρχές.
 6.  Σε περίπτωση προσβολής της ιστοσελίδας μας από τους λεγόμενους "χάκερς" είναι αυτονόητο ότι δεν φέρουμε καμιάν ευθύνη για το οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο θα εμφανισθεί στην οθόνη του υπολογιστή σας.
 7.  Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης, γι' αυτό οι επισκέπτες - χρήστες οφείλουν κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα να ελέγχουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές και, εάν ενδεχομένως δεν αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους, οφείλουν να μην κάνουν πλέον χρήση της ιστοσελίδος.
 8.  Σε περίπτωση που ο Server για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να εμφανίσει την παρούσα σελίδα και για όσο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό οφείλουν οι επισκέπτες να μην κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μας.
 9.  Οι επισκέπτες-χρήστες μπορούν να απευθυνθούν με e-mail σε μας και να εισηγηθούν τη διαγραφή συνδέσμου ή συνδέσμων, εάν διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενό τους προωθεί την πορνογραφία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία ή προσβάλλει το Σύνταγμα, το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας και τα ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
 10. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι επισκεφθούν συνδέσμους που ενδεχομένως καταχωρίζουν και περιεχόμενο ή υλικό ακατάλληλο γι' αυτούς. Αναζητήστε την ευθύνη στα sites που αντιστοιχούν στους εν λόγω συνδέσμους και εκθέτουν στους ανηλίκους απαράδεκτο και ακατάλληλο υλικό. Η πρόσβαση των ανηλίκων στις σελίδες μας ή στους καταχωριζόμενους συνδέσμους πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 11.  Δεν παρέχουμε καμιά εγγύηση για την ακρίβεια, την αλήθεια ή την αξιοπιστία των καταχωριζομένων πληροφοριών στις ιστοσελίδες μας. Οι επισκέπτες - χρήστες των ιστοσελίδων μας οφείλουν να διασταυρώνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνεπώς δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει στον επισκέπτη-χρήστη, εάν αυτός χρησιμοποιήσει τις καταχωριζόμενες στις ιστοσελίδες μας πληροφορίες οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
 12. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη -χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).
  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:
  Y π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά
  - Ονοματεπώνυμο - Ψευδώνυμο χρήστη
  - Password
  - Ε-Mail
 13. Πρωτογενή δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα μπορούν να αναδημοσιεύονται χωρίς ρητή άδεια από τους συγγραφείς, με μόνη ηθική υποχρέωση να αναφέρεται η πηγή τους.
 14.  Οι ανωτέρω όροι αποτελούν τη συμφωνία ανάμεσα σε μας και τους επισκέπτες -χρήστες της ιστοσελίδας μας, τους οποίους και δεσμεύουν. Όσοι από τους επισκέπτες-χρήστες δεν αποδέχονται τους ανωτέρω όρους, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μας και να απομακρυνθούν αμέσως από αυτές. Η επίσκεψη και παραμονή στον διαδικτυακό μας τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.
 15. Επισκέπτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια των ανωτέρω όρων, δεδομένου ότι οφείλει ως μέλος της κοινωνίας να γνωρίζει πως δεν είναι ανεξέλεγκτη καμία ενέργεια, πράξη ή δράση του ανθρώπου σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής κι αν λαμβάνει χώρα, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, απαγορεύσεις ή κανόνες.